Fyllningsmaskin

Fyllningsmaskin

En fyllningsmaskin används i livsmedelsindustrin för att på automatiserad nivå fylla olika livsmedel till förpackningar, tråg, flaskor eller påsar. En fyllningsmaskin från Rotemica / G Mondini står för enkelt handhavande, högsta kvalitet och en flexibilitet som gör att våra lösningar på ett enkelt sätt kan anpassas efter nya förutsättningar.

Det är nästan inte någon installation som är den andra lik, när man ser på val av fyllningsmaskin i drift. Utformning och prestanda är helt beroende av vad ni som kund har för krav och önskemål kring användning, både idag och i framtiden. Här följer några av de viktigaste punkterna att ta ställning till:

  • Vad är det som skall fyllas. Om det är en produkt i fast form eller i flytande form och som är lätt- eller trögflytande så kräver det olika doseringsmetoder.
  • Vilken förpackning är lämpligast att välja. Vad är lämpligt med tanke på produkten, hållbarheten, miljöpåverkan, kostnad och produktionslinjen i övrigt?
  • Hur stora volymer skall produceras. Det går till exempel bra att börja i mindre skala med doseringsutrustning, för att i senare skede när efterfrågan stiger, utnyttja delvis samma utrustning som byggs ut till en helautomatisk fyllningsmaskin som en del av en hel och effektiv produktionslinje.
  • Hänsyn till yttre faktorer som temperatur och pH-värde. Måste fyllningen göras vid specifika temperaturer på grund av produkten? Olika pastejer kan exempelvis inte doseras såvida inte temperaturen är tillräckligt hög. Den fyllningsmaskin som väljs måste då kunna hantera detta.
  • Krav kring rengöring. Inom livsmedelsindustrin finns ofta hårda krav på goda hygienförhållanden och noggranna rengöringar som skall utföras efter bestämda intervall. Om så är fallet med den produkt som ni vill producera, bör den fyllningsmaskin som väljs vara utformad så att rengöringen underlättas.
  • Totalkostnad sett över tid. Att till exempel köpa en hel produktionslinje ger bästa totalekonomi samt en trygghet när man vet att olika komponenter är skapade för att fungera bra ihop. Men det kräver även en större investering.

Rotemica har lång erfarenhet och ett stort antal nöjda kunder som kan vittna om vår expertis, där vi hjälper er som kund genom alla moment och genom alla frågor som kan tänkas uppstå. Hjälpen är aldrig längre än ett telefonsamtal bort! Ringt oss direkt på telefonnummer 0510 – 54 69 00 eller kontakta oss via formuläret på denna sida.

Andra relevanta webbplatser att besöka inom området är packmaskiner, förpackningsmaskin, fyllningsmaskiner och doseringsutrustning.