Flexibel fyllningsmaskin

Flexibel fyllningsmaskin

En fyllningsmaskin bör alltid vara utformad enligt principen om flexibilitet på flera olika plan. Ni som producent vet inte vilka krav och önskemål från lagstiftning och konsumenter som kommer att finnas i framtiden. Ni kan heller inte veta om produktionsvolymen behöver stiga eller sjunka, eller om produktionstakten tillfälligt behöver stiga.

Genom att välja en fyllningsmaskin med hjälp av vår expertkunskap baserad på mer än 20 år i branschen, kommer ni att få en flexibel lösning som passar för just era behov.

Ni kanske vill börja i lite mindre skala med en halvautomatisk fyllningsmaskin som sätts igång manuellt genom att man trycker på en knapp eller använder fotpedal. Fyllningen avslutas då automatiskt när förpackningen är fylld.

I ett senare skede kanske ni kommer fram till att produktionen måste ökas och att ni skulle tjäna på att fyllningsmaskinen fyller innehållet helautomatiskt. Det är inga problem alls. Ni slår bara en signal till oss på Rotemica, så hjälper vi till med att specificera vad ni behöver ha. Samma utrustning som ni redan använder kan utnyttjas vilket har flera fördelar: ni vet hur fyllningsmaskinen fungerar och ni behöver inte tänka på att bli av med en utrustning för att införskaffa en annan. Ni är snabbt igång med en anläggning som ger bättre lönsamhet och lättare producerar det ni för tillfället är i behov av.

Ett annat tänkbart scenario är att det tillkommer nya krav från exempelvis lagstiftningen. Kanske måste rengöring och/eller desinfektion av fyllningsmaskinen utföras med visst intervall med tanke på vad som produceras. Alla fyllningsmaskiner från Rotemica / G Mondini är konstruerade med rengöring i åtanke. Handhavandet är enkelt och logiskt vilket bidrar till kortare driftsstopp och högre lönsamhet.

Vi på Rotemica hjälper er gärna att finna den lösning och den flexibilitet som era mål och förutsättningar stämmer bäst överens med. Ta del av vår expertkunskap helt gratis – kontakta oss här och låt oss ha en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.